[Rozmiar: 51131 bajtów]

Powrót
Święty Florian
Aktualności
MDP
Galeria zdjęć
PIERWSZA POMOC
Ciekawostki
Ogłoszenia
Kontakt
„Drgawki”

I) Drgawki to reakcja układu nerwowego spowodowana różnymi czynnikami. Towarzyszą jej zmiany świadomości. Wyróżnia się:
 1. drgawki toniczne – długo utrzymujące się naprężenie mięśniowe
 2. drgawki kloniczne – skurcze mięśniowe o dużej częstotliwości
 3. Drgawki mogą dotyczyć części ciała lub obejmować całe ciało – drgawki uogólnione. Często są powodem powstania wtórnych urazów: złamań, krwiaków, wstrząśnień mózgu i krwotoków .
II) Przyczyny:
 1. padaczka
 2. urazy czaszkowo-mózgowe
 3. zaburzenia przemiany materii
 4. zatrucia
 5. niedotlenienie
 6. długotrwały brak snu
 7. zespół abstynencji poalkoholowej i polekowej, zespół odstawienia narkotyków
 8. wysoka temperatura ciała (u dzieci)
III) Rozpoznanie:
 1. upadek
 2. utrata świadomości
 3. skurcze
 4. niekontrolowane moczenie się
 5. ślinotok, może dojść do przegryzienia języka – krew
 6. okres braku świadomości lub dezorientacji po ustaniu ataku
IV) Postępowanie:
Sprowadza się do zapewnienia poszkodowanemu warunków ograniczających możliwość dalszych obrażeń:
 1. zabezpieczenie przed upadkiem i urazami
 2. udrożnienie dróg oddechowych, przytrzymywanie głowy
 3. nie zaleca się wkładania w usta poszkodowanego jakichkolwiek przedmiotów
 4. nie zaleca się silnego krępowania ciała poszkodowanego
 5. ułożenie w pozycji bezpiecznej po zakończeniu napadu drgawkowego
 6. kontrola drożności dróg oddechowych i funkcji życiowych
 7. wezwanie pomocy medycznej w przypadku gdy:
  1. drgawki trwają dłużej niż 5 minut
  2. drgawki powracają
  3. w wyniku napadu doszło do urazu
  4. poszkodowany nieprzytomny lub splątany powyżej 5 minut po ustaniu napadu

Artykuł stworzony przy pomocy i uprzejmości "pierwszapomoc.com"

©Copyright 2011-2024, Zaprojektowane i stworzone by Marcin Wolski ♠ Wszelkie Prawa Autorskie zastrzeżone.