[Rozmiar: 51131 bajtów]

Powrót
Święty Florian
Historia
Aktualności
MDP
Administracja
Współpraca
Galeria zdjęć
PIERWSZA POMOC
Ciekawostki
Ogłoszenia
Kontakt
„Drgawki”

I) Drgawki to reakcja układu nerwowego spowodowana różnymi czynnikami. Towarzyszą jej zmiany świadomości. Wyróżnia się:
 1. drgawki toniczne – długo utrzymujące się naprężenie mięśniowe
 2. drgawki kloniczne – skurcze mięśniowe o dużej częstotliwości
 3. Drgawki mogą dotyczyć części ciała lub obejmować całe ciało – drgawki uogólnione. Często są powodem powstania wtórnych urazów: złamań, krwiaków, wstrząśnień mózgu i krwotoków .
II) Przyczyny:
 1. padaczka
 2. urazy czaszkowo-mózgowe
 3. zaburzenia przemiany materii
 4. zatrucia
 5. niedotlenienie
 6. długotrwały brak snu
 7. zespół abstynencji poalkoholowej i polekowej, zespół odstawienia narkotyków
 8. wysoka temperatura ciała (u dzieci)
III) Rozpoznanie:
 1. upadek
 2. utrata świadomości
 3. skurcze
 4. niekontrolowane moczenie się
 5. ślinotok, może dojść do przegryzienia języka – krew
 6. okres braku świadomości lub dezorientacji po ustaniu ataku
IV) Postępowanie:
Sprowadza się do zapewnienia poszkodowanemu warunków ograniczających możliwość dalszych obrażeń:
 1. zabezpieczenie przed upadkiem i urazami
 2. udrożnienie dróg oddechowych, przytrzymywanie głowy
 3. nie zaleca się wkładania w usta poszkodowanego jakichkolwiek przedmiotów
 4. nie zaleca się silnego krępowania ciała poszkodowanego
 5. ułożenie w pozycji bezpiecznej po zakończeniu napadu drgawkowego
 6. kontrola drożności dróg oddechowych i funkcji życiowych
 7. wezwanie pomocy medycznej w przypadku gdy:
  1. drgawki trwają dłużej niż 5 minut
  2. drgawki powracają
  3. w wyniku napadu doszło do urazu
  4. poszkodowany nieprzytomny lub splątany powyżej 5 minut po ustaniu napadu

Artykuł stworzony przy pomocy i uprzejmości "pierwszapomoc.com"

©Copyright 2011-2021, Zaprojektowane i stworzone by Marcin Wolski ♠ Wszelkie Prawa Autorskie zastrzeżone.