[Rozmiar: 51131 bajtów]

Powrót
Święty Florian
Aktualności
MDP
Galeria zdjęć
PIERWSZA POMOC
Ciekawostki
Ogłoszenia
Kontakt
„Rany i Krwotoki”

I) Rana
Ranami nazywamy uraz mechaniczny, powodujący uszkodzenie bądź przerwanie ciągłości skóry i/lub tkanek leżących pod nią. Dzielimy je na zamknięte i otwarte.
 1. Rana zamknięta
 2. Jest to uszkodzenie głębszych warstw skóry i/lub tkanek leżących głębiej z zachowaniem ciągłości warstwy powierzchownej. Taki rodzaj urazu najczęściej powstaje w wyniku uderzenia tępym przedmiotem. Głęboko w skórze z uszkodzonych naczyń wydostaje się krew i powstaje tzw. siniak.
  1. Objawy:
   • powierzchnia skóry nienaruszona, ale ze zmienionym zabarwieniem (ciemno-niebieskie, fioletowe)
   • obrzęk
   • ból
   • jeśli doszło do uszkodzenia dużego naczynia, może powstać krwiak(najczęściej towarzyszy on złamaniom)
  2. Postępowanie:
   • Przy niewielkich obrażeniach – brak specjalnego postępowania.
  3. Gdy powstaje obrzęk:
   • ucisnąć i schłodzić uszkodzone miejsce (przyłożyć lód lub polewać zimną wodą).
    Takie postępowanie powoduje obkurczenie naczyń i zmniejszenie krwawienia
   • unieść uszkodzoną część ciała (kończynę); zmniejsza to dopływu krwi i tym samym narastanie obrzęku
   • unieruchomić(zmniejsza to krwawienie i ból)

 3. Rana otwarta
 4. Rana otwarta to taka, w której ma miejsce przerwanie ciągłości skóry, co sprzyja
  zabrudzeniu i zakażeniu rany oraz krwawieniu.
  1. Postępowanie:
   • gdy występuje krwawienie – tamować przez przyłożenie jałowego opatrunku bezpośrednio na ranę i uciśnięciu go
   • unieruchomienie uszkodzonej części ciała (kończyny) – zmniejsz to krwawienie i ból
   • zabezpieczenie oderwanych lub amputowanych części ciała. Nieoderwane do końca części ciała należy przyłożyć w swoje oryginalne miejsce i przybandażować.
    Amputowane – zabezpieczyć w jałowej gazie i przetransportować w wilgoci i chłodzie z chorym do szpitala (UWAGA!!! NIGDY NIE ZAMRAŻAĆ!!!)
   • jeżeli w ranie widoczne są narządy wewnętrzne, np. jelita, nie wolno odprowadzać ich do jamy brzusznej, możne jedynie przykryć je jałową, wilgotną gazą
   • jeżeli w ranie widoczne są wbite w nią ciała obce, np. pręt, nóż itp. to nie wolno ich wyjmować – ryzyko masywnego krwotoku!!!
II) Krwotok
Dzielimy go na zewnętrzny i wewnętrzny. Jeśli nie zostanie zatamowany, może dojść do znacznej utraty krwi co w konsekwencji najczęściej prowadzi do rozwinięcia wstrząsu hipowolemicznego.
 1. Krwotok zewnętrzny
 2. Nie ma trudności w jego rozpoznawaniu, widać wypływającą z rany krew.
  1. Postępowanie:
   • ocena stanu poszkodowanego: świadomości, oddechu, tętna
   • wezwanie pomocy
   • nałożenie jałowego opatrunku i uciśnięcie miejsca krwawienia
   • umocowanie opatrunku bandażem; kontynuować ucisk do ustania krwawienia.
    Taki opatrunek nazywamy opatrunkiem uciskowym (nie mylić z opaską uciskową!!!)
   • jeśli opatrunek przesiąka krwią – dołożyć kolejne warstwy nie zdejmując
    starego i nie zwalniając ucisku
   • jeśli krwawienie nadal nie ustaje, unieść krwawiącą kończynę nie zwalniając ucisku
   • unieruchomić krwawiącą kończynę
   • jeśli powyższe metody zawodzą – zastosować ucisk na tętnice powyżej miejsca krwawienia (tętnica ramienna poniżej dołu pachowego na kończynie górnej albo tętnica udowa w pachwinie na kończynie dolnej)
   • w ostateczności stosować opaskę uciskową; powinna być stosowana raczej w bardzo ciężkich urazach jak amputacje lub zmiażdżenia
  2. Użycie opaski uciskowej nie jest zbyt bezpieczne; potencjalne powikłania:
   • uszkodzenie nerwów, mięśni bądź naczyń krwionośnych (głównie przy stosowaniu zbyt wąskiej opaski!!!)
   • martwicy tkanek położonych obwodowo od opaski (gdy założona jest zbyt
    długo i dojdzie do niedokrwienia)
  3. Zakładając opaskę należy pamiętać, że:
   • nie wolno zakładać jej na kończynach poniżej łokci lub kolan oraz nigdy nie na tułowiu
   • należy stosować szeroki bandaż albo podłożyć pod wąski szeroki opatrunek (aby powierzchnia ucisku była jak największa)
   • nie należy poluźniać raz założonej opaski uciskowej
   • opaska musi być widoczna przez cały czas, nie wolno jej przykrywać
   • należy opisać opaskę hasłem “opaska uciskowa” oraz godziną jej założenia
  4. Technika zakładania opaski uciskowej:
   • powyżej miejsca krwawienia ratownik kilkukrotnie owija kończynę szerokim bandażem
   • końce bandaża wiąże tak, aby można było włożyć w węzeł
    kawałek drewna (np. gałąź, kij)
   • umocowuje w węźle gałąź/kij i obraca nią tak długo, aż krwawienie ustąpi
   • końce kija/gałęzi przymocowuje tak, aby nie doszło do jego poluźnienia
    (i tym samym do ponownego krwawienia!!!)
   • opisuje opaskę uciskową

 3. Krwotok wewnętrzny
 4. W przeciwieństwie do krwotoku zewnętrznego, nie ma miejsca wypływ krwi z rany na zewnątrz ciała.
  1. Rozpoznanie:
   Na podstawie objawów mogących świadczyć o krwotoku:
   • zmiana zabarwienia skóry (ciemnoniebieskie-fioletowe), zwane potocznie “siniakiem”
   • wymiotowanie krwią bądź oddawanie smolistych stolców to często objaw krwawienia
    z wrzodu żołądka lub dwunastnicy
   • oddawanie stolca podbarwionego krwią – krwawienie z końcowego odcinka przewodu pokarmowego
   • oddawanie moczu podbarwionego krwią – krwawienie z układu moczowego
   • wykrztuszanie wydzieliny podbarwionej krwią lub krwi – krwawienie z płuc
   • powiększenie się obwodu brzucha, zasinienie pod którymś z łuków
    żebrowych – krwawienie z narządów jamy brzusznej (wątroby, śledziony)
   • krwawienie towarzyszące złamaniom zamkniętym; może towarzyszyć temu obrzęk, zasinienie, zwiększone ocieplenie
  2. Postępowanie:
   Na podstawie objawów mogących świadczyć o krwotoku:
   • ocena stanu poszkodowanego – świadomości, oddechu, tętna
   • wezwanie pomocy
   • zbadanie poszkodowanego i ustalenie rozpoznania
   • przy krwawieniu wewnątrz kończyn – unieruchomienie
   • ułożenie poszkodowanego w pozycji przeciwwstrząsowej (z lekko uniesionymi kończynami dolnymi)
   • okrycie poszkodowanego
   • okresowa kontrola parametrów życiowych
   • !!NIE!! podawać poszkodowanemu niczego doustnie

 5. Krwawienie z nosa
  1. Przyczyny:
   • urazy twarzoczaszki
   • choroby krwi, np. hemofilia
   • nadciśnienie tętnicze
   • zapalenie zatok obocznych nosa
   • infekcje górnych dróg oddechowych
   • zamieniona śluzówka (np. w zbyt częstym używaniu kropli do nosa!!!)
  2. Postępowanie:
   • przy podejrzeniu złamaniu podstawy czaszki (w wywiadzie uraz głowy, widoczny wypływ krwi z uszu i nosa) należy unieruchomić głowę i przykryć miejsce krwawienia (nos, uszy) jałowym opatrunkiem, bez ucisku. Nie tamować wypływu krwi i płynu mózgowo-rdzeniowego.
   • gdy nie podejrzewamy urazu czaszki:
    1. poszkodowany nieprzytomny:
     • wezwać pomoc
     • udrożnić drogi oddechowe
     • skontrolować zawartość jamy ustnej (krew może spływać po tylnej ścianie gardła)
     • stosować ucisk na skrzydełka nosa do ustania krwawienia
     • sprawdzać oddech i krążenie
    2. poszkodowany przytomny:
     • posadzić poszkodowanego, uspokoić go, pochylić do przodu (aby poszkodowany nie połykał bądź nie zakrztusił się krwią)
     • stosować ucisk na skrzydełka nosa do ustania krwawienia
     • przyłożyć zimny opatrunek (lód) bezpośrednio na nos i na szyję w miejscu przebiegu dużych naczyń

Artykuł stworzony przy pomocy i uprzejmości "pierwszapomoc.com"

©Copyright 2011-2024, Zaprojektowane i stworzone by Marcin Wolski ♠ Wszelkie Prawa Autorskie zastrzeżone.