[Rozmiar: 51131 bajtów]

Powrót
Święty Florian
Aktualności
MDP
Galeria zdjęć
PIERWSZA POMOC
Ciekawostki
Ogłoszenia
Kontakt
„Utrata przytomności”

Utrata przytomności – to stan, w którym poszkodowany nie reaguje na bodźce zewnętrzne.
I) Przyczyny utraty przytomności:
 1. urazy – zwykle urazy głowy
 2. wstrząs
 3. padaczka, udar mózgu i inne choroby układu nerwowego
 4. choroby metaboliczne – cukrzyca
 5. choroby układu krążenia – zawał serca, nagłe zatrzymanie krążenia
 6. choroby układu oddechowego – ostra niewydolność oddechowa
 7. substancje chemiczne – alkohol, leki, jady zwierzęce
 8. zadławienie, przegrzanie, hipotermia, utopienie, reakcja uczuleniowa, porażenie prądem elektrycznym i inne związane z wpływem środowiska
Stan utraty przytomności może trwać kilka minut lub nawet wiele dni.
Do oceny stopnia przytomności wykorzystuje się skalę Glasgow (Glasgow Coma Scale, GCS)

Ilość zdobytych punktów pozwala na różnicowanie stopnia urazu.
15 – pełna świadomość
3 – głęboko nieprzytomny
W celu oceny progresji/regresji zmian u poszkodowanego badanie należy powtarzać.

II) Następstwa utraty przytomności:
 1. niedrożność dróg oddechowych spowodowana opadaniem nagłośni i języka do tylnej ściany gardła – wymagane rękoczyny udrażniające drogi oddechowe
 2. zalanie dróg oddechowych śliną bądź treścią żołądkową – wymagana pozycja bezpieczna
III) Rozpoznanie:
 1. źrenice
  • reakcja na światło – obecna/nieobecna (śmierć kliniczna, zatrucie)
  • szerokość źrenic – wąskie (narkotyki), szerokie (śmierć kliniczna)
  • symetria – obecna/brak (uraz głowy)
 2. skóra wokół oczu – krwiak okularowy, zasinienie wokół oczu (złamanie podstawy czaszki)
 3. nos
  • krwotok z nosa
  • wyciek płynu mózgowo-rdzeniowego (złamanie podstawy czaszki)
 4. jama ustna
  • zapach alkoholu
  • zapach acetonu (śpiączka cukrzycowa)
  • inny zapach (różne zatrucia)
  • ciała obce
  • ocena tylnej ściany gardła – krew, płyn mózgowo-rdzeniowy (złamanie podstawy czaszki)
 5. ucho – krew, płyn mózgowo-rdzeniowy (złamanie podstawy czaszki)
 6. żyły szyjne zewnętrzne
 7. kończyny – napięcie mięśniowe
 8. klatka piersiowa
  • rany – głębokość, naruszenie opłucnej, odma
  • skóra – siniaki wskazują na miejsca urazów
 9. jama brzuszna
  • siniak pod prawym łukiem żebrowym (uraz wątroby)
  • siniak pod lewym łukiem żebrowym (uraz śledziony)
  • rany – głębokość, wytrzewienie
  • opory patologiczne – gromadzenie się płynu, krwotok wewnętrzny
 10. miednica – ocena stabilności miednicy
IV) Postępowanie:
 1. Wezwanie pomocy
 2. Ocena oddechu. Patrz: Resuscytacja krążeniowo-oddechowa
 3. Analiza przyczyn i możliwych następstw
 4. Jeżeli poszkodowany oddycha, po wykluczeniu urazów – ułożenie w pozycji bezpiecznej i regularna kontrola oddechu

Artykuł stworzony przy pomocy i uprzejmości "pierwszapomoc.com"

©Copyright 2011-2024, Zaprojektowane i stworzone by Marcin Wolski ♠ Wszelkie Prawa Autorskie zastrzeżone.