[Rozmiar: 51131 bajtów]

Powrót
Święty Florian
Aktualności
MDP
Galeria zdjęć
PIERWSZA POMOC
Ciekawostki
Ogłoszenia
Kontakt
„Omdlenie”


Omdlenie to krótkotrwała i przemijająca utrata przytomności spowodowana nagłym rozszerzeniem naczyń. Efektem tego jest zmniejszony napływ krwi do mózgu, co powoduje jego niedokrwienie i utratę przytomności.

I) Najczęstsze przyczyny omdleń:
 1. silne negatywne bodźce, np. widok krwi, niepomyślna wiadomość, silny lęk, nieprzyjemne zapachy, duszne pomieszczenia
 2. ból
 3. przebywanie w dusznych pomieszczeniach, zwłaszcza w pozycji stojącej (środki komunikacji miejskiej itp.)
 4. niedożywienie (częste u młodych dziewcząt)
 5. osłabienie organizmu (np. przez choroby)
 6. zbyt szybka pionizacja (np. szybkie wstanie z łóżka u osób z niskim ciśnieniem)
II) Typowe objawy poprzedzające omdlenie:
 1. osłabienie
 2. “mroczki” przed oczami
 3. szumy w uszach
 4. blada, spocona skóra
Utracie przytomności często towarzyszy upadek poszkodowanego, co może doprowadzić do urazów wynikających z uderzenie o przedmioty znajdujące się w otoczeniu.

III) Rozpoznanie:
 1. Na podstawie oceny funkcji życiowych:
  • poszkodowany jest nieprzytomny
  • oddech jest zachowany
  • tętno z reguły wyczuwalne (możliwe zwolnienie)
 2. Oraz na podstawie wywiadu od świadków zdarzenia
IV) Postępowanie:
 1. Ułożenie poszkodowanego na plecach
 2. Zastosowanie pozycji czterokończynowej, tj. jednoczesne uniesienie kończyn górnych i dolnych
 3. U kobiety w zaawansowanej ciąży, zamiast w/w pozycji należy zastosować ułożenie na lewym boku (bądź podłożenie poduszki lub koca pod prawy bok w pozycji na plecach)

 4. Zapewnienie dostępu świeżego powietrza
 5. Poluźnienie krawata, rozpięcie kołnierzyka
 6. Do momentu odzyskania przytomności – kontrola parametrów życiowych
 7. Jeśli po kilku minutach świadomość nie powraca – wezwanie pogotowia
V) Nie wolno:
 1. cucić poszkodowanego przez uderzenia w twarz
 2. Nie wlewać mu do ust zimnej wody (ryzyko zakrztuszenia!!!!..)
VI) Powikłania:
 1. Nieodzyskanie przez poszkodowanego przytomności pomimo zastosowania powyższej procedury może świadczyć o:
  • innej, poważniejszej przyczynie utraty przytomności
  • urazie czaszkowo-mózgowym, do którego doszło w trakcie upadku
W tych przypadkach należy wprowadzić postępowanie jak przy utracie przytomności.

Należy pamiętać, że niedrożność dróg oddechowych spowodowana opadaniem języka może być przyczyną nagłego zatrzymania krążenia!!!!..


Artykuł stworzony przy pomocy i uprzejmości "pierwszapomoc.com"

©Copyright 2011-2024, Zaprojektowane i stworzone by Marcin Wolski ♠ Wszelkie Prawa Autorskie zastrzeżone.