[Rozmiar: 51131 bajtów]

Powrót
Święty Florian
Aktualności
MDP
Galeria zdjęć
PIERWSZA POMOC
Ciekawostki
Ogłoszenia
Kontakt
„ Zebranie Sprawozdawczo- Wyborcze 2021 ”


W dniu 20 luty 2021 roku po godzinie 17:00 w Wiejskim Domu Kultury rozpoczęło się Zebranie Walne Sprawozdawczo-Wyborcze OSP Moszczanka. Zebranie otworzył Prezes OSP- Dh Marcin Wolski. Następnie zostali wybrani Przewodniczący zebrania- Paweł Kwiatkowski i Protokolant- Dh Łukasz Merta oraz poszczególne komisje: mandatowa, skrutacyjna, wyborcza, uchwał i wniosków. Kolejno zostało odczytane sprawozdanie z działalności OSP, sprawozdanie finansowe oraz sprawozdanie Komisji Rewizyjnej. Później został przedstawiony plan działalności i plan finansowy na bieżący rok. Nad każdym z tych dokumentów odbyło się głosowanie za przyjęciem. Walne zebranie również zagłosowało „Za” udzieleniem absolutorium zarządowi za rok sprawozdawczy 2020. Zważywszy na fakt, iż to zebranie było wyborczym to został na nim podsumowano nie tylko rok 2020, ale całej kadencji zarządu 2016- 2021. Podsumowując te ostatnie 5 lat, można śmiało stwierdzić, że było bardzo pracowite i bardzo owocne. Skutkiem czego było pozyskanie łącznie ponad 910 tysięcy złotych, za które został zakupiony m.in. : zestawy ratownictwa medycznego PSP R1, aparaty powietrzne wraz z czujnikami bezruchu, agregat prądotwórczy wraz z masztem oświetleniowym, ubrania i buty specjalne, hełmy wraz z latarkami, latarki, hełmy dla MDP, dresy dla MDP, zestaw fantomów, kamizelka KED, hooligan dielektryczny , drabiny nasadkowe, drabina teleskopowa, opryskiwacz spalinowy, radiotelefony nasobne z ładowarkami, turbowentylator, pilarka i przecinarka spalinowa, umundurowanie wyjściowe, średni samochód ratowniczo-gaśniczy Kamaz, halogeny dalekosiężne oraz inny sprzęt burzący i gaśniczy. Dostosowano również wymiary z jednego z boksów do niebotycznych wymiarów nowego samochodu marki Kamaz poprzez obniżenie podłogi i wymianę bramy wjazdowej. Dalszym punktem zebrania i zarazem najważniejszym było przedstawienie kandydatów do zarządu OSP i komisji rewizyjnej na lata 2021-2026. Po zgłoszeniu kandydatów przystąpiono do głosowania. Nowy skład zarządu i komisji wygląda następująco:

Dh Paweł Kwiatkowski - Prezes OSP
Dh Mieczysław Partyczny - Naczelnik
Dh Rafał Arendarski - Zastępca Naczelnika
Dh Daniel Hajdecki - Wiceprezes
Dh Łukasz Merta Skarbnik
Dh Daniel Zadrożny - Sekretarz
Dh Sławomir Zdanowicz - Członek zarządu
Dh Sebastian Walczak - Członek zarządu
Dh Edward Wójtowicz - Członek zarządu

Nowa Komisja Rewizyjna ukonstytuował się następująco:

Dh Arkadiusz Wolski - Przewodniczący Komisji Rewizyjnej
Dh Karolina Pelczar - Sekretarz Komisji Rewizyjnej
Dh Dominik Kraus - Członek Komisji Rewizyjnej

Po zaprezentowaniu nowych składów głos zabrał nowy Prezes OSP Dh Paweł Kwiatkowski przedstawiając plany na najbliższe 5 lat. Na zakończenie Druhny i Druhowie wręczyli pamiątkową statuetkę i replikę samochodu pożarniczego STAR 244 ustępującemu Prezesowi Dh Marcinowi Wolskiemu za jego zaangażowanie i rozwój OSP Moszczanka.©Copyright 2011-2024, Zaprojektowane i stworzone by Marcin Wolski ♠ Wszelkie Prawa Autorskie zastrzeżone.