[Rozmiar: 51131 bajtów]

Powrót
Święty Florian
Historia
Aktualności
MDP
Administracja
Współpraca
Galeria zdjęć
PIERWSZA POMOC
Ciekawostki
Ogłoszenia
Kontakt
„ Zebranie Sprawozdawczo- Wyborcze 2016 ”


W dniu 09 stycznia 2016 roku kilka minut po godzinie 17:00 na obiekcie sportowym w Moszczance rozpoczęło się zebranie sprawozdawczo - wyborcze, które uroczyście otworzył swoim przemówieniem prezes OSP Andrzej Lenartowicz. Następnie wybrany został przewodniczący zebrania, protokolanta oraz komisji skrutacyjnej i komisji uchwał i wniosków. Przewodniczącym zebrania został
Paweł Kwiatkowski, a protokolantem Łukasz Merta. Do komisji skrutacyjnej zostali wybrani
Kamila Michalczyszyn, Jan Hulbój, Marian Hajdecki, a do komisji uchwał i wniosków Marek Parkoła, Mateusz Antonów, Mateusz Bolibrzuch, do komisji mandatowej Tadeusz Meleszko, Rafał Walczak, Grzegorz Różycki, do komisji uchwał i wniosków Stanisław Kozakiewicz, Mateusz Rogowski, Robert Salawa. Kolejno podano porządek przebiegu zabrania, po którym został odczytany przebieg działalności
OSP Moszczanki z roku 2015, które zawierało m.in. uczestniczenie w różnego rodzaju uroczystościach, imprezach jakogoście, organizatorzy lub współorganizatorzy; wydane i pozyskane środki pieniężne, pozyskany nowy sprzęt do remizy,remonty, naprawy itp. Jako kolejne skarbnik przedstawił szczegółowy raport finansowy Naszej jednostki, po którym nastąpiło przeczytane sprawozdanie komisji rewizyjnej. Później przedstawiono projekt planu działalności i planu finansowego na bieżący rok i przeszliśmy do dyskusji. Po rozmowach na różne tematy nastąpiono do udzielenia absolutorium dla zarządu OSP za okres sprawozdawczy. Potem ustalono i przegłosowano jaka liczba zarządu i komisji rewizyjnej ma być na tą kadencję oraz czy głosowanie ma być tajne czy jawne - większością głosów wybrano głosowanie tajne. Do zarządu podano kandydatów:Mieczysław Partyczny, Paweł Kwiatkowski,
Sławomir Zdanowicz, Marcin Wolski, Daniel Zadrożny, Łukasz Lempart, Tadeusz Prochera,
Daniel Hajdecki, Sebastian Walczak i Łukasz Merta, a do komisji rewizyjnej podano:
Grzegorz Trembecki, Arkadiusz Wolski i Jarosław Szpak. Po wypełnieniu i zalegalizowaniu kart wyborczych odbyło się głosowanie, a karty wrzucano do przygotowanej urny wyborczej. Po przeliczeniu głosów przewodniczący komisji skrutacyjnej odczytał wyniki wyborów. Osoby wybrane do zarządu
i komisji rewizyjnej udały się w spokojne miejsce gdzie ukonstytuowali się, czyli wybrali z pośród siebie osoby na poszczególne funkcje. Po powrocie na sale skład zarządu i komisji rewizyjnej odczytał przewodniczacy zebrania Paweł Kwiatkowski. Nowy Zarząd OSP ukonstytuował się następująco:

Marcin Wolski - Prezes
Mieczysław Partyczny - Wiceprezes- Naczelnik
Sebastian Walczak - Zastępca Naczelnika
Daniel Hajdecki - Sekretarz
Łukasz Merta - Skarbnik
Paweł Kwiatkowski - Gospodarz remizy
Daniel Zadrożny - Kronikarz
Sławomir Zdanowicz - Członek zarządu
Łukasz Lempart - Członek zarządu

Nowa Komisja Rewizyjna ukonstytuował się następująco:

Grzegorz Trembecki - Przewodniczący
Jarosław Szpak - Członek komisji
Arkadiusz Wolski - Członek Komisji

Kolejnym punktem było wybranie do Oddziału Gminnego ZOSP RP delegatów na zjazd
i przedstawicieli do zarządu. Zgłoszono następujące osoby na delegatów: Łukasz Merta,
Paweł Kwiatkowski, Daniel Hajdecki, Kamila Michalczyszyn. Na przedstawicieli do zarządu
wybrano: Marcin Wolski, Mieczysław Partyczny. Kolejno przewodniczący ogłosił ostatni punkt zebrania, czyli jego zakończenie. W ten sposób rozpoczęło się, przebiegło i zakończyło się Zebranie Sprawozdawczo- Wyborcze 2016 roku.©Copyright 2011-2018, Zaprojektowane i stworzone by Marcin Wolski ♠ Wszelkie Prawa Autorskie zastrzeżone.