[Rozmiar: 51131 bajtów]

Powrót
Święty Florian
Aktualności
MDP
Galeria zdjęć
PIERWSZA POMOC
Ciekawostki
Ogłoszenia
Kontakt
„Urazy Oczu”

Artykuł przedstawia najczęstsze zagrożenia narządu wzroku – ciało obce w oku, obrażenia chemiczne oka.

I) Ciało obce w oku
1) Objawy:
 1. piekący ból
 2. łzawienie, zaczerwienienie
 3. zaburzenia widzenia
2) Pamiętaj:
 1. Ciało obce, które spowodowały uraz i tkwią wbite w jakąkolwiek część oka lub powiekę mogą być usuwane tylko przez lekarza!!!
 2. Jeśli nie ma rany i ciało obce znajduje się luźno pod powieką, może je usunąć dowolna osoba
 3. Jeśli ciało nie daje się usunąć, mimo, że wydaje się nie być wbite, również należy zgłosić się do lekarza
3) Postępowanie:
 1. Pod powieką dolną:
  • poszkodowany patrzy w górę
  • odciągnąć powiekę palcami jednej ręki, drugą ręką za pomocą kawałka miękkiej chusteczki pocierać delikatnie wnętrze powieki w kierunku do nosa
 2. Pod powieką górną:
  • poszkodowany patrzy w dół
  • uchwycić palcami jednej ręki górną powiekę za rzęsy i naciągnąć ją w dół, nad dolną powiekę, po czym puścić ja i pozwolić jej powrócić do pozycji wyjściowej. (W ten sposób istnieje szansa, że rzęsy dolnej powieki oczyszczą wnętrze powieki górnej)
Gdy ostre ciała obce, takie jak opiłki metalu itp. tkwią w powiece to NIE rozpoczynamy ich usuwania, ale bandażujemy obie gałki oczne i transportujemy chorego do lekarza. Obie gałki oczne powinny pozostać w bezruchu. Nie stosować żadnych maści lub kropli do oczu!

II) Obrażenia chemiczne oczu
Zadziałanie środków żrących na gałkę oczną powoduje jego oparzenie i martwicę.

1) Postępowanie polega na przemyciu oka wodą:
 1. Zabezpiecz ręce przed poparzeniem (gumowe rękawice)
 2. Poszkodowanego ułożyć na płaskiej powierzchni, głowę odwrócić w stronę oparzonej gałki ocznej (gdy obie są oparzone – przemywać na przemian)
 3. Ochronić zdrowe oko (przykryć opatrunkiem)
 4. Rozszerzyć palcami powieki chorego oka Uwaga!!! Przy oparzeniu wapnem należy NAJPIERW usunąć grudki wapna z oka a potem je przemywać! (Wapno palone wchodzi w reakcję z wodą dając żrącą zasadę!)
 5. Wlewać wodę do oka od strony nosa w kierunku skroni, przez ok. 20 minut
 6. W miarę możliwości poszkodowany powinien poruszać gałką oczną
 7. Widoczne uszkodzenia tkanek osuszyć gazikami
 8. Obandażować oczy i pozostawić w bezruchu
 9. Zapewnić transport do lekarza, do tego czasu opiekować się poszkodowanym

Artykuł stworzony przy pomocy i uprzejmości "pierwszapomoc.com"

©Copyright 2011-2024, Zaprojektowane i stworzone by Marcin Wolski ♠ Wszelkie Prawa Autorskie zastrzeżone.