[Rozmiar: 51131 bajtów]

Powrót
Święty Florian
Historia
Aktualności
MDP
Administracja
Współpraca
Galeria zdjęć
PIERWSZA POMOC
Ciekawostki
Ogłoszenia
Kontakt
„Porażenie Prądem”


Do porażenia prądem dochodzi na skutek przepływu prądu elektrycznego przez ciało człowieka.

I) Mechanizm:
Poszczególne części ciała mają różny opór elektryczny, który stanowi przeszkodę na drodze prądu i ogranicza jego przepływ. Oporność ciała zależy od:
 1. napięcia dotyku (przy napięciu >100V skóra nie stanowi oporu)
 2. oporności wewnętrznej (drogi przepływu prądu- najniższa oporność jest na drodze ręce – plecy oraz dwie ręce – stopa lub dwie stopy – ręka, nieco wyższa na drodze ręka – stopa lub ręka – ręka)
 3. natężenia i częstotliwości prądu
 4. czasu trwania rażenia
 5. temperatury i wilgotności skóry (mokra skóra = mniejszy opór)
 6. wielkości powierzchni kontaktowych
II) Rodzaje prądu elektrycznego:
 1. przemienny (taki jak w mieszkaniach), najniebezpieczniejszy. Prąd samo uwolnienia wynosi dla niego 10mA (jest to maksymalne natężenie, przy którym nie dochodzi jeszcze do skurczu tężcowego mięśni ręki i możliwe jest jej cofnięcie)
 2. stały, używany w samochodach, kopalniach; nieco bezpieczniejszy. Tu prąd samo uwolnienia wynosi 30mA
 3. wysoko częstotliwościowy, stosowany w radarach, radiostacjach, kuchenkach mikrofalowych – najmniej niebezpieczny, powoduje głównie oparzenia skóry
III) Skutki porażenia prądem mogą prowadzić do:
 1. utraty przytomności
 2. zatrzymania krążenia
 3. zatrzymania oddechu
 4. skurczu mięśni (czasem jest tak silny, że prowadzi do zwichnięć i złamań!)
 5. oparzeń, martwicy i zwęgleń
 6. na skutek upadku z wysokości także do urazów kręgosłupa i głowy
 7. natychmiastowej śmierci
IV) Rodzaje obrażeń:
 1. Oparzenia
  • Przepływający prąd powoduje powstanie w miejscu kontaktu okrągłych lub owalnych zmian zwanych oparzeniem Joule’a. Podobne zmiany powstają w miejscu “wyjścia” prądu. (najczęściej plecy lub stopy). Wewnętrznie także dochodzi do zmian martwiczych- mięśni, naczyń krwionośnych, nerwów- nazywanych oparzeniem elektrycznym
 2. Zaburzenia rytmu serca
  • Przepływający przez ciało prąd zaburza fizjologiczny rytm serca i może spowodować zatrzymanie krążenia
 3. Mnogie uszkodzenia ciała
  • Głównie spowodowane są one bardzo silnym skurczem mięśni (złamania, zwichnięcia) oraz upadkiem z wysokości (uraz głowy, kręgosłupa)
V) Postępowanie:
 1. Usunięcie przyczyny, która spowodowała porażenie prądem
 2. Ratownik musi też zadbać o własne bezpieczeństwo i uważać, aby samemu nie zostać porażonym!!! Dlatego przede wszystkim należy wyłączyć źródło prądu a jeśli to jest niemożliwe- odciągnąć poszkodowanego za pomocą nie przewodzących materiałów, np. kawałka suchego drewna lub drążka izolacyjnego
 3. Ocena objawów życiowych i jeśli to konieczne rozpoczęcie resuscytacji. Gdyby masaż serca był niemożliwy z powodu sztywności klatki piersiowej, należy wykonywać sztuczne oddychanie do czasu aż klatka piersiowa stanie się na powrót podatna na ucisk mostka
 4. Wezwanie karetki pogotowia
 5. Ocena obrażeń ciała:
  • unieruchomienie przy złamaniach i zwichnięciach
  • chłodzenie i zabezpieczanie ran przed zakażeniem w oparzeniach
 6. W zależności od stanu przytomności poszkodowanego:
  • jeśli jest przytomny i nie wymaga pilnej interwencji na miejscu zdarzenie to i tak chory musi być bezwzględnie przetransportowany do szpitala celem dalszej obserwacji skutków odległych (np. odwodnienie, zaburzenia elektrolitowe, zaburzenia rytmu serca)
  • jeśli jest nieprzytomny, ale ma zachowany oddech i krążenie a jednocześnie można wykluczyć uraz kręgosłupa i nie ma wstrząsu – pozycja bezpieczna
  • jeśli stwierdza się objawy wstrząsu – odpowiednie postępowanie przeciwwstrząsowe


Artykuł stworzony przy pomocy i uprzejmości "pierwszapomoc.com"

©Copyright 2011-2021, Zaprojektowane i stworzone by Marcin Wolski ♠ Wszelkie Prawa Autorskie zastrzeżone.