[Rozmiar: 51131 bajtów]

Powrót
Święty Florian
Aktualności
MDP
Galeria zdjęć
PIERWSZA POMOC
Ciekawostki
Ogłoszenia
Kontakt
„Porażenie Prądem”


Do porażenia prądem dochodzi na skutek przepływu prądu elektrycznego przez ciało człowieka.

I) Mechanizm:
Poszczególne części ciała mają różny opór elektryczny, który stanowi przeszkodę na drodze prądu i ogranicza jego przepływ. Oporność ciała zależy od:
 1. napięcia dotyku (przy napięciu >100V skóra nie stanowi oporu)
 2. oporności wewnętrznej (drogi przepływu prądu- najniższa oporność jest na drodze ręce – plecy oraz dwie ręce – stopa lub dwie stopy – ręka, nieco wyższa na drodze ręka – stopa lub ręka – ręka)
 3. natężenia i częstotliwości prądu
 4. czasu trwania rażenia
 5. temperatury i wilgotności skóry (mokra skóra = mniejszy opór)
 6. wielkości powierzchni kontaktowych
II) Rodzaje prądu elektrycznego:
 1. przemienny (taki jak w mieszkaniach), najniebezpieczniejszy. Prąd samo uwolnienia wynosi dla niego 10mA (jest to maksymalne natężenie, przy którym nie dochodzi jeszcze do skurczu tężcowego mięśni ręki i możliwe jest jej cofnięcie)
 2. stały, używany w samochodach, kopalniach; nieco bezpieczniejszy. Tu prąd samo uwolnienia wynosi 30mA
 3. wysoko częstotliwościowy, stosowany w radarach, radiostacjach, kuchenkach mikrofalowych – najmniej niebezpieczny, powoduje głównie oparzenia skóry
III) Skutki porażenia prądem mogą prowadzić do:
 1. utraty przytomności
 2. zatrzymania krążenia
 3. zatrzymania oddechu
 4. skurczu mięśni (czasem jest tak silny, że prowadzi do zwichnięć i złamań!)
 5. oparzeń, martwicy i zwęgleń
 6. na skutek upadku z wysokości także do urazów kręgosłupa i głowy
 7. natychmiastowej śmierci
IV) Rodzaje obrażeń:
 1. Oparzenia
  • Przepływający prąd powoduje powstanie w miejscu kontaktu okrągłych lub owalnych zmian zwanych oparzeniem Joule’a. Podobne zmiany powstają w miejscu “wyjścia” prądu. (najczęściej plecy lub stopy). Wewnętrznie także dochodzi do zmian martwiczych- mięśni, naczyń krwionośnych, nerwów- nazywanych oparzeniem elektrycznym
 2. Zaburzenia rytmu serca
  • Przepływający przez ciało prąd zaburza fizjologiczny rytm serca i może spowodować zatrzymanie krążenia
 3. Mnogie uszkodzenia ciała
  • Głównie spowodowane są one bardzo silnym skurczem mięśni (złamania, zwichnięcia) oraz upadkiem z wysokości (uraz głowy, kręgosłupa)
V) Postępowanie:
 1. Usunięcie przyczyny, która spowodowała porażenie prądem
 2. Ratownik musi też zadbać o własne bezpieczeństwo i uważać, aby samemu nie zostać porażonym!!! Dlatego przede wszystkim należy wyłączyć źródło prądu a jeśli to jest niemożliwe- odciągnąć poszkodowanego za pomocą nie przewodzących materiałów, np. kawałka suchego drewna lub drążka izolacyjnego
 3. Ocena objawów życiowych i jeśli to konieczne rozpoczęcie resuscytacji. Gdyby masaż serca był niemożliwy z powodu sztywności klatki piersiowej, należy wykonywać sztuczne oddychanie do czasu aż klatka piersiowa stanie się na powrót podatna na ucisk mostka
 4. Wezwanie karetki pogotowia
 5. Ocena obrażeń ciała:
  • unieruchomienie przy złamaniach i zwichnięciach
  • chłodzenie i zabezpieczanie ran przed zakażeniem w oparzeniach
 6. W zależności od stanu przytomności poszkodowanego:
  • jeśli jest przytomny i nie wymaga pilnej interwencji na miejscu zdarzenie to i tak chory musi być bezwzględnie przetransportowany do szpitala celem dalszej obserwacji skutków odległych (np. odwodnienie, zaburzenia elektrolitowe, zaburzenia rytmu serca)
  • jeśli jest nieprzytomny, ale ma zachowany oddech i krążenie a jednocześnie można wykluczyć uraz kręgosłupa i nie ma wstrząsu – pozycja bezpieczna
  • jeśli stwierdza się objawy wstrząsu – odpowiednie postępowanie przeciwwstrząsowe


Artykuł stworzony przy pomocy i uprzejmości "pierwszapomoc.com"

©Copyright 2011-2024, Zaprojektowane i stworzone by Marcin Wolski ♠ Wszelkie Prawa Autorskie zastrzeżone.