[Rozmiar: 51131 bajtów]

Powrót
Święty Florian
Aktualności
MDP
Galeria zdjęć
PIERWSZA POMOC
Ciekawostki
Ogłoszenia
Kontakt
„Młodzieżowa Drużyna Pożarnicza”


Młodzieżowa Drużyna Pożarnicza (MDP) jest powoływana przez zarząd Ochotniczej Straży Pożarnej podejmujący odpowiednią uchwałę oraz na podstawie Statutu każdej jednostki OSP. MDP tworzy się aby zwiększyć zainteresowania młodzieży działaniami na rzecz ochrony przeciwpożarowej i przygotowaniem jej
do wstąpienia w szeregi Jednostek OSP. Należeć do niej mogą chłopcy jak i dziewczęta
do wieku, który jest ustalony przez OSP w statucie. Do zadań MDP należą:
 1. udział w zapobieganiu pożarom poprzez oddziaływanie na środowisko w celu przestrzegania przepisów przeciwpożarowych
 2. podnoszenie wiedzy i umiejętności swoich członków w dziedzinie ochrony przeciwpożarowej
 3. organizowanie działalności kulturalno-oświatowej w środowisku z uwzględnieniem problematyki ochrony przeciwpożarowej
 4. rozwijanie sprawności fizycznej członków poprzez uprawianie różnych dyscyplin sportowych i turystyki
 5. podejmowanie i realizacja zadań pożytecznych dla ochrony przeciwpożarowej
  i drużyny oraz macierzystej OSP
 6. działalność wolontarystyczna
Za swoje zaangażowanie i prace w drużynie młodzież może otrzymać „Odznakę Młodzieżowej Drużyny Pożarniczej ”, którą nadaje Prezydium Zarządu Gminnego Związku Ochotniczych Straży Pożarnych RP z własnej inicjatywy lub na wniosek zarządu OSP. Odznaka posiada trzy stopnie:
 • I stopień – brązowa może zostać nadana po złożeniu ślubowania oraz posiadaniu minimum półrocznego stażu w drużynie
 • II stopień – srebrna może zostać nadana po uzyskaniu odznaki I stopnia oraz posiadaniu 1,5 rocznego stażu w drużynie
 • III stopień – złota może zostać nadana po uzyskaniu odznaki II stopnia oraz posiadaniu 2,5 rocznego stażu w drużynie
Osoba wyróżniona otrzymuje odznakę oraz legitymację potwierdzającą jej nadanie. Członkom w wieku 17-18 lat można przyznać po złożeniu ślubowania srebrną odznakę MDP z pominięciem brązowej. Odznakę złotą można nadać po półrocznym okresie posiadania odznaki srebrnej i wykonywaniu w drużynie funkcji instruktorskich. Złota odznaka MDP może być przyznawana działaczom Związku OSP RP pracującym
z młodzieżą pożarniczą.


©Copyright 2011-2024, Zaprojektowane i stworzone by Marcin Wolski ♠ Wszelkie Prawa Autorskie zastrzeżone.